Project beweegbare brug Ritsumasyl van start

beweegbare brug Ritsumasyl

Op 12 maart is gestart met de bouwvoorbereidingen van een nieuwe beweegbare brug in het dorp Ritsumasyl. Aannemer Reef graaft eerst de grond van de bestaande dam af. Overbodige kabels en leidingen worden daarbij verwijderd, evenals het gemetselde landhoofd van de voormalige draaibrug. Op dezelfde plek wordt straks de beweegbare brug gebouwd.

Omleiding

Het is een kleine bouwplaats met groot materieel. Daarom is het dorp tot eind juni beperkt toegankelijk. Alleen direct omwonenden kunnen lopend langs de werkzaamheden aan de
overkant komen. Voor fiets- en autoverkeer zijn er omleidingen aangegeven.

beweegbare brug Ritsumasyl

Bedienbare brug

De elektrisch bedienbare brug wordt alleen gebruikt voor bewoners van de woonboten die in het bezit zijn van een (zeil)boot. De brug is ontworpen op het zo nodig passeren van een
woonboot. In gesloten toestand is de doorvaarthoogte 1.50 m. Grotere boten kunnen hier niet komen vanwege de lage duikerbrug in de Haak.