Laatste buisligger geplaatst

Het project sloop Zwettebrug loopt volgens planning. De laatste horizontale buisligger van bijna 30 ton is inmiddels geplaatst. Dit vormt de afronding van het geleidewerk.
De basculekelders worden in de eerste week van april voorzien van groenbeplanting in de vorm van sedum. Hierdoor ontstaat straks een natuurlijkvriendelijke omgeving voor allerlei vogels en andere kleine dieren.

Stremmingen

Eind januari is aannemer De Boer en de Groot gestart met het aanbrengen van de buispalen in het Van Harinxmakanaal. Het project is eind april gereed. Tot die tijd zijn er nog verschillende doorvaartstremmingen in verband met baggerwerkzaamheden.

ZwettebrugZwettebrug