Werkzaamheden Drachtsterweg

Drachtsterweg

Vanaf woensdag 14 maart 21.00 uur tot donderdag 15 maart 03.00 uur is één rijstrook beschikbaar op de Drachtsterweg (stad-in). Dit geldt voor het gedeelte tussen Zuiderburen en het Drachtsterplein. De toerit vanaf Zuiderburen blijft gewoon beschikbaar. Gedurende de werkzaamheden is er een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. De werkzaamheden geven geen geluidhinder.

Op vrijdag 16 maart van 09.00 – 11.00 is er eveneens een rijbaanafzetting de stad in.

Werkzaamheden

De tijdelijke rijstrookafsluitingen zijn nodig voor restwerkzaamheden. Dit is buiten de spits gepland om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan de komende weken nog enkele keren nodig zijn.

Project Drachtsterweg en omgeving

Kijk voor meer informatie over dit project op de projectpagina.