Stremming Bildtsestraat Leeuwarden fase II

Stremming Bildtsestraat Leeuwarden fase II

De Bildtsestraat wordt opnieuw ingericht. Dat doen we gefaseerd. De eerste fase is tot de inrit van de Fonteinflat en de Baenseinflat. Deze is inmiddels klaar. Woensdag 27 september 2017 beginnen we aan de tweede fase. Deze loopt door tot en met de kruising van de Engelumerstraat. In fase twee duren de werkzaamheden 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Stremming Bildtsestraat

De Bildtsestraat is in fase twee gestremd. Bewoners van de wijk kunnen de auto elders in de wijk parkeren. Het werkvak (zie zwart vakje in tekening) in de Bildtsestraat tot en met de kruising Engelumerstraat wordt op woensdag 27 september om 07.00 uur afgesloten. We vragen u om vanaf dat tijdstip geen auto`s meer te parkeren op straat of op eigen erf in dit gedeelte.

Bereikbaarheid flats en parkeerplaatsen

Bewoners van de Fonteinflat en de Baenseinflat kunnen de flats en de parkeerplaatsen erachter bereiken vanaf het Europaplein. U rijdt dus via de parallelweg van de Heliconweg naar de puinbaan voor de Fonteinflat en vervolgens naar de parkeerterreinen achter de Fonteinflat en Baenseinflat. Terug rijdt u dan de Harlingerstraatweg op. Zie kaartje.

Huisvuil

Bewoners van het afgesloten gedeelte kunnen de huisvuilcontainers op de ledigingsdagen van Omrin aanbieden buiten het afgesloten gebied.

Werkzaamheden

We verwijderen eerst het asfalt en de fundering eronder. Dan beginnen we met de aanleg van de riolering. Daarna gaan we pas de trottoirs opnieuw bestraten. Woningen blijven dus te allen tijde bereikbaar via het trottoir.

Minder hinder door fasering

De werkzaamheden op en rondom het Europaplein duren tot het eind van het project: december van dit jaar. De herinrichting van de Bildtsestraat is opgedeeld in twee fases, zodat u er minimaal hinder van ondervindt wat betreft parkeren en bereikbaarheid van uw woning.