Zomerwerkzaamheden op Europaplein

Zomerwerkzaamheden Europaplein Leeuwarden Vrij-Baan

Aannemer KWS heeft voor de bouw van het Europaplein een vol programma met zomerwerkzaamheden en een strakke planning. De medewerkers van KWS werken de zomermaanden daarom door. Ze vieren hun vakantie verspreid over de maanden juli en augustus. Eind september rijdt het verkeer over de nieuwe turborotonde. Het hele project is eind december klaar.

Wat wordt er in de zomermaanden gedaan?

Woensdag 26 juli is het laatste betonnen dek van de drie fietstunnels gestort. Nu volgt de aankleding. De fietstunnels worden komende tijd voorzien van randelementen en er worden stootvloeren aangebracht. Deze stootvloeren vangen de komende jaren eventuele restzettingen in de ondergrond op. Restzettingen kunnen ontstaan doordat de grond nog een beetje kan inklinken.

Meer zomerwerkzaamheden

– Afwerken aanleg van het nieuwe rioleringssystemen voor de afwatering van de turborotonde en Fontein- en Baensein flats
– Afmaken fontein: het bassin, de waterbakken en spuwerblokken. Ook de afdekrand komt terug. Binnenin komt een nieuwe waterinstallatie en nieuwe elektriciteitsvoorziening.
– Werken aan de betonconstructies die de vormgeving van de turborotonde bepaalt. Deze betonconstructies vormen de ophanging van de randelementen voor de turborotonde.
– Aanbrengen zand en funderingen onder de turborotonde.
– Aanbrengen beeldbepalend beton dat voor invulling van de weg zorgt rondom de fontein en de zijkant van de wegen. Je rijdt daar niet overheen.
– Aanpak fietspaden en paralelwegen Harlingerstraatweg-West
– Aanleg speciaal fietspad van rode betonplaten om het benzinestation

De pompput

In de pompput tegenover het Eurohotel komt een pompinstallatie. Daarna verdwijnt hij in de grond. De afvoer – een persleiding richting Euterpestraat – is al aangelegd en aangesloten het rioleringssysteem. Leuk detail: fietsers rijden straks over het deksel van de pompput.