Werkzaamheden Snekertrekweg en Marshallweg

Werkzaamheden Marshallweg en Snekertrekweg

In het weekend van 24 en 25 juni zijn er asfalteringswerkzaamheden op de Snekertrekweg en de Marshallweg gepland. De weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat winkels en bedrijven te allen tijde bereikbaar zijn. Alle informatie vindt u ook in de nieuwsbrief van juni.

Route gestremd

Voor het doorgaand verkeer is de betreffende route dat weekend dus gestremd en kan via de Zwettestraat- Heliconweg-Tesselschadestraat rijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de route en ter plaatse de omleiding volgen. De omleidingen worden d.m.v. borden aangegeven.

Winkelcentrum Snekertrekweg bereikbaar

De winkels en bedrijven aan de Snekertrekweg zijn gedurende de werkzaamheden altijd bereikbaar. Op het moment van asfalteren, zondag 25 juni zijn de winkels alleen via de oostzijde, rotonde Stationsgebied bereikbaar. Houd goed de gele borden in de gaten voor de juiste route.

Planning werkzaamheden

Aannemer DVJ is druk bezig met de werkzaamheden op het Stephensonviaduct. De op- en afritten krijgen steeds meer vorm doordat de grondwapening  wordt aangebracht. Nadat de heipalen de grond in zijn gebracht is de aannemer aan de slag gegaan met het opbouwen van de fietstunnel. Op de Marshallweg gaat de aannemer binnenkort beginnen met het ontgraven van de zuidelijke rijbaan. Hier staan nu nog grote witte zakken, de zogenoemde  ‘Big Bags’.  De verkeerslichten worden ook in juni op de Marshallweg geplaatst. Deze regelen als het halve klaverblad klaar is dat het verkeer vanaf de Marshallweg het Stephensonviaduct en vice versa veilig kan betreden.