Asfalteren spooronderdoorgang Deinum

spooronderdoorgang

De spooronderdoorgang onder de voormalige Twilling nadert zijn voltooiing. Van 30 mei tot 1 juni wordt de definitieve asfaltlaag gelegd. Omdat de aansluiting Spoorstrjitte Deinum en de Hegedyk t/m kruising (drempel) Blessummerdyk ook geasfalteerd worden, is er gedurende deze dagen hinder voor het verkeer van en naar Deinum. Er is altijd 1 rijstrook beschikbaar.
Op vrijdag 2 juni vanaf 18.00 uur kan het eerste verkeer gebruik maken van de spooronderdoorgang.

Fietstunnel Pypsterbuorren

In februari is gestart met het aanleggen van de fietstunnel bij Pypsterbuorren. Deze onderdoorgang betekent een belangrijke verbinding voor fietsers over de Hegedyk. Deze voormalige Middelseedijk maakt deel uit van een fraaie fietsroute van de Waddenzee tot aan Bolsward.

Project Herinrichting Deinum-Boksum

Het gebied tussen Deinum en Boksum is opnieuw ingericht. Een nieuwe dorpsrand voor Deinum, nieuwe sport- en woonvelden en een opvaart tussen Deinum en Boksum. Lees meer over dit project op de projectpagina van de website www.vrij-baan.nl/herinrichtingdeinum-boksum.