Vloer spooronderdoorgang Deinum gestort

Vloer spooronderdoorgang Deinum gestort

Dinsdag 14 maart is het eerste deel van de vloer met beton gestort voor de spooronderdoorgang in Deinum.

Vloer spooronderdoorgang Deinum gestort

Er is totaal 400 m3 beton gestort, dat zijn 33 vrachten betonmixers met inhoud. Op het dikste punt is de vloer ca. 2,5 meter dik.
De vloer vormt straks een onderdoorgang onder het spoorviaduct. Dit is straks de nieuwe toegangsweg naar Deinum voor gemotoriseerd verkeer.
Het noordelijke gedeelte is vandaag gestort, de komende maand volgen nog de storten van het zuidelijke en het middelste deel.
Na het storten van de vloer volgt het aanbrengen van asfalt en bekleden van de wanden.

Herinrichting Deinum Boksum

Het spoorviaduct is onderdeel van project Herinrichting Deinum-Boksum. Deinum krijgt een vernieuwde dorpsrand en er komt een vaarroute tot aan Boksum. Tot slot komt er een nieuw sportcomplex en woonvelden.

Het project Herinrichting Deinum – Boksum is een gezamenlijk project met de gemeente Menameradiel en wordt uitgevoerd door aannemer Reef Infra. Project Herinrichting Deinum-Boksum is onderdeel van het grotere project gebiedsontwikkeling.