Het einde van de Zwettebrug

Op 10 en 16 november verwijdert fa. Knol uit Akkrum, in opdracht van de provincie Fryslân, de twee beweegbare delen van de Zwettebrug. Na het openstellen van de Haak om Leeuwarden, de Westelijke invalsweg en het Margaretha Zelle aquaduct is de Zwettebrug niet meer in gebruik. De brug wordt in z’n geheel opgeruimd.

Verwijderen beweegbare delen

De spoorbrug naast de Zwettebrug blijft liggen en wordt vanaf begin november bediend vanaf de wal (dus niet meer vanuit het bedienhuisje op de Zwettebrug). De Zwettebrug is hiermee helemaal klaar voor de sloop. Vooruitlopend op de sloop van de gehele brug verwijdert aannemer Knol eerst de beide beweegbare delen. Met snijbranders wordt ieder brugdeel in vier stukken gedeeld. Per brugdeel is een dag sloop- en hijswerk nodig.

Stremmingen

omleiding - klik om te vergroten
omleiding – klik om te vergroten

Op 10 november staat er een hijskraan op de James Wattstraat om het oostelijke brugdeel te verwijderen. De James Wattstraat en de Fahrenheitweg zijn op deze dag van ’s ochtends 7 uur tot in de avond afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op 16 november staat de kraan aan de overkant, op de Snelliusweg, voor het opruimen van het westelijke beweegbare deel. De Snelliusweg langs het kanaal is hier dan afgesloten De verkeersmaatregelen worden tijdig aangekondigd en zichtbaar gemaakt. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is steeds één zijde van het kanaal gestremd en de andere open voor de scheepvaart. Tijdens het hijsen zelf wordt het vaarverkeer voor korte tijd wel geheel gestremd.

Verdere sloop in 2017

Met het slopen en opruimen van de Zwettebrug worden ook de beide toeritten afgegraven. Bomen en struiken worden gekapt, er komen nieuwe watergangen en bestaande sloten worden gedempt. Met de herinrichting ontstaat ruimte die verder ontwikkeld kan worden. Tegelijk met de herinrichting wordt de vervallen bouwweg naar het projectkantoor Leeuwarden Vrij-Baan opgeruimd en de kruising van de oostelijke afrit met de James Wattstraat aangepast.