Verkeersmaatregelen aanleg rotonde Europaplein

Verkeersmaatregelen aanleg rotonde Europaplein

Het Europaplein in Leeuwarden ondergaat een verandering; het wordt een turborotonde met 3 fietstunnels. De werkzaamheden daartoe zijn al een tijd gaande. De aannemer werkt op dit moment in fases aan de herinrichting van de Harlingerstraatweg-West en hij bereidt de aanleg van de rotonde voor. Deze werkzaamheden leiden tot omleidingen voor fiets- en autoverkeer.

Omleidingen Fietsverkeer

In verband met de herinrichting van het Europaplein in Leeuwarden is met ingang van donderdag 3 november 2016 doorgaand fietsverkeer via de parallelwegen van het plein niet meer mogelijk. Doorgaande fietsers worden met borden op grotere afstand om het plein geleid. De bedrijven aan het plein zijn via de toegangswegen vanuit de wijken bereikbaar. Wel is er kans op hinder. Op het kaartje zijn de routes aangegeven. De omleiding geldt tot het einde van het project (oktober 2017).

Omleidingen autoverkeer

Vanaf maandag 7 november 2016 werkt aannemer KWS aan een tijdelijke verharding rondom het Europaplein. De tijdelijke weg wordt aangebracht om het autoverkeer veilig om de toekomstige bouwkuipen van de fietstunnels heen te leiden. Autoverkeer kan vanaf deze datum niet meer via de rotonde de parallelwegen op- of afrijden. De doorsteken zijn er dan niet meer. Wel kan het bestemmingsverkeer via de wijken de parallelweg oprijden, met uitzondering van de verbinding bij Eurohotel. Dit geldt ook voor de aanwonenden van het Europaplein. De huizen aan de parallelwegen en de flats blijven dus bereikbaar. We vragen begrip voor hinder die kan ontstaan.

Verkeer Harlingerstraatweg-West

In de week van 10 oktober is de tijdelijke verharding aan de noordzijde van de Harlingerstraatweg-West aangebracht; het verkeer rijdt hier nu over. Op dinsdag 1 november is op de zuidzijde van de weg asfalt aangebracht. Op vrijdag 4 november komt er nog een laag overheen. Daarna wordt het verkeer van de noordzijde omgezet naar de zuidzijde. De aannemer gaat in de week van 7 november aan de slag met de noordzijde van de Harlingerstraatweg-West. Er is een scheidingswand (barrier) geplaatst tussen de verkeersruimte en het werkvak. Deze leidt het verkeer veilig langs de werkzaamheden.

Nieuwsbrief november

Meer informatie over de huidige werkzaamheden  leest u in de Nieuwsbrief.

Vragen

Voor vragen over de omleidingen kun je contact opnemen met Leeuwarden Vrij-Baan, telefoon 14 058.