Werkzaamheden Westelijke invalsweg

Plattegrond van doorsteek Westelijke invalsweg

Na de werkzaamheden op de Snekertrekweg is nu de Marshallweg aan de beurt. Dit is de weg die tussen de Snekertrekweg en het Margaretha Zelle Akwadukt ligt. De aannemer is in de zomervakantie al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aansluiting op het Stephensonviaduct.

Damwanden aanbrengen

Donderdag 20 en vrijdag 21 oktober staat het aanbrengen van stalen damwanden ter hoogte van  het Stephensonviaduct op de planning. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken dienen het trottoir en fietspad aan de oostzijde van het viaduct te worden afgezet. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs de westzijde van het viaduct. De hoofdrijbaan wordt plaatselijk versmald naar 6 meter. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer in twee richtingen door kan rijden.

Nieuwe doorsteek

Tussen de Marshallweg en de Snekertrekweg komt een doorsteek voor autoverkeer. De aannemer is hier druk mee bezig en verwacht maandag 24 oktober hier het asfalt  aan te brengen. Tegelijkertijd wordt ook het asfalt voor de nieuwe bypass ter hoogte van de nieuwe rotonde aangebracht. De bypass (zie ook afbeelding) is nodig om het verkeer en het werk tegelijktijdig door te kunnen laten gaan. Deze rotonde komt op de kruising tussen Snekertrekweg en Marshallweg.

Meer informatie over het project Westelijke invalsweg vindt u in de nieuwsbrief.