Nieuwsbrief en Hinderplanning Drachtsterweg

Nieuwsbrief en Hinderplanning Drachtsterweg

De nieuwsbrief van project Drachtsterweg e.o. is uit.
Bij de nieuwsbrief wordt deze keer de (maandelijkse) hinderplanning geïntroduceerd.
De hinderplanning is een nieuw middel welke in één oogopslag duidelijk maakt welke hinder waar de komende maand plaats vindt.
Op de projectpagina Drachtsterweg vindt u deze voortaan vóór het begin van iedere maand als download.

Door de brievenbus

Wilt u de hinderplanning liever per post ontvangen?
Meld u dan aan via mailto:infopbl@fryslan.frl o.v.v. “Aanvraag hinderplan Drachtsterweg” en vermeld uw naam, adres, postcode en woonplaats. Ook kunt u het telefonisch doorgeven via 058- 284 4040.

In de nieuwsbrief leest u verder o.a. over de avondexcursie van 13 september jl., het aanbrengen van trekpalen, zonnepark Drachtsterweg en de klankbordgroep.

Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen. Klik hier om de hinderplanning te downloaden.

Projectinformatie

Om alle verkeer de stad in en uit beter en veiliger te laten doorstromen wordt de Drachtsterweg in Leeuwarden ingrijpend veranderd. Lees meer over het project Drachtsterweg e.o. op de projectpagina.