Werkzaamheden Marshallweg

Big Bags Marshallweg

Vanaf maandag 15 augustus is het fietspad aan de Marshallweg gestremd voor fietsverkeer. De aannemer plaatst voor drie maanden ter hoogte van het Stephensonviaduct en de Ampèrestraat zogenoemde ‘Big Bags’. Deze Big Bags vormen een zogenoemde voorbelasting met als doel de onderliggende grondlagen samen te drukken, zodat de geplande weg later niet gaat verzakken. Fietsers worden vanaf de westkant omgeleid via de Zwettestraat-Snekertrekweg en vanaf de oostkant via Snekertrekweg –  rotonde Hermesbrug – Zwettestraat. De omleiding staat met borden weergegeven.

Bedrijven, woningen en winkels aan de Marshallweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Voltastraat.

Ampèrestraat niet bereikbaar

De aannemer start maandag 15 augustus ook met de werkzaamheden t.h.v de kruising Ampèrestraat/Marshallweg. Hierdoor vervalt de aansluiting van de Ampèrestraat met de Marshallweg. De Ampèrestraat en Voltastraat zijn vanaf 15 augustus bereikbaar via Marshallweg – Zwettestraat. De omleiding is door middel van bebording aangegeven. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat in de definitieve situatie hier een half klaverblad komt die aansluit op het Stephensonviaduct. Hiermee verdwijnt de toegang van de Ampèrestraat vanaf de Marshallweg zijde.

Vragen?

Waar gewerkt wordt ontstaat overlast, maar we doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij onze Omgevingsmanager F. Wijning via 058 233 8756. Of stuur een mail naar: info@vrij-baan.nl.