Werkzaamheden hoofdrijbaan Valeriusstraat

De aannemer werkt in de zomer door aan de werkzaamheden van de Valeriusstraat. Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2016 wordt er gewerkt aan de hoofdrijbaan. Dit gebeurt in 2 fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Fase 10A, vanaf het Europaplein tot aan Valeriusstraat 61 (kruising met Beethovenplantsoen), start vanaf 18 juli en fase 10B, van Valeriusstraat 61 (kruising met Beethovenplantsoen) tot aan Valeriusstraat 7, start vanaf 1 augustus. Er wordt tot en met eind augustus aan deze fasen gewerkt.

Bovengenoemde werkzaamheden bestaan uit het frezen en verwijderen van het bestaande asfalt, de herinrichting van de rijbaan en het aanbrengen van nieuw asfalt. Het frezen en afvoeren van het bestaande asfalt kan enige overlast veroorzaken in de vorm van geluids- en trillingsoverlast.

Omleiding werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan wordt het vrachtverkeer omgeleid en gaat het overige autoverkeer via de parallelwegen. Voor het vrachtverkeer wordt een hoogtebeperking (max. doorrijdhoogte hoogte 3,20 meter) ingesteld op de parallelwegen, waardoor ze hier ook daadwerkelijk niet langs kunnen. De zijstraten die grenzen aan de parallelwegen in de betreffende fase, worden vanaf deze kant gestremd. Op de parallelwegen wordt een maximale toegestane snelheid van 30 km/uur ingesteld. Voetgangers, mindervaliden en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen gebruik blijven maken van de trottoirs. Fietsers zijn niet toegestaan op de parallelweg en worden omgeleid, voetgangers worden beschermd door middel van een barrier op het trottoir.

Overlast

Het frezen van het bestaande asfalt en het aanbrengen van kabels en lussen t.b.v. de verkeerslichten kunnen overlast veroorzaken in de vorm van geluids- en trillingsoverlast. De kabels en lussen moeten ingeslepen worden. Dit geluid kan als vervelend ervaren worden, echter zijn de werkzaamheden nodig. Door de werkzaamheden in een relatief kort tijdsbestek uit te voeren is de overlast hevig maar wel kort. Voor de doorstroming van het verkeer  tijdens bovenstaande werkzaamheden wordt op een aantal plaatsen tijdelijke verharding aangebracht. Dit wordt later weer verwijderd en in oorspronkelijke staat hersteld. De werkzaamheden veroorzaken overlast, maar wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons dan weten! Wilt u op de hoogte blijven? Lees dan hier de nieuwsbrief Valeriusstraat juli 2016.