Aannemer Westelijke invalsweg bekend

Bedrijven bereikbaar tijdens afsluiting Snekertrekweg

Nu de aanbesteding is afgerond en de aannemer bekend is gaan we starten met het werkzaamheden in het project Westelijke invalsweg fase 2. Het werk is gegund aan de aannemer DVJ (De Vries Joure). Vrijdag 15 juli beginnen de werkzaamheden al zijn we natuurlijk al begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden gaan ook tijdens de zomer door. Er wordt gestart met de herinrichting van de Snekertrekweg zodat deze in de rustige zomervakantie worden uitgevoerd. De bedrijven en winkels die aan dit deel van de Snekertrekweg zijn gevestigd, zijn erg positief over dit deel van de herinrichting van het gedeelte vanaf de splitsing met de Marshallweg tot aan de Zuidersingel. Hierdoor wordt de entree van de stad één geheel en sluit het mooi aan op de Haak om Leeuwarden, het eerste deel van de Westelijke invalsweg (waaronder het Margeretha Zelle aquaduct) en het stationsgebied.

Afsluiting Snekertrekweg

Door de werkzaamheden is de Snekertrekweg van vrijdag 15 juli tot en met zondag 28 augustus afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het exacte gedeelte dat is afgesloten loopt vanaf de splitsing met de Marshallweg tot aan de Zuidersingel  (ter hoogte van fietsoversteek Rijkswaterstaat). De afsluiting is vroegtijdig besproken met de ondernemers in dit gebied om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. De winkels en bedrijven aan de Snekertrekweg blijven altijd via de Oostzijde (Station/Zuidersingel) of via de Westzijde (Hermesbrug) bereikbaar. Let op! De Snekertrekweg is wel voor fietsers en voetgangers te allen tijde bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Hiervoor wordt door de aannemer voorzieningen getroffen om fietsverkeer en voetgangers veilig langs de werkzaamheden te leiden.

In de volgende nieuwsbrief informeren wij u samen met de bedrijven over hoe wij deze periode voor u als winkelend publiek zo aangenaam mogelijk zullen maken, door bijvoorbeeld diverse acties.

Doordat de weg in zijn geheel moet worden vervangen is een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer nodig. Daarbij wordt ook het bestaande riool vervangen dat ter plaatse op 4m diepte ligt vanwege een nabij gelegen gemaal. De beperkte ruimte in het gebied, (waarbij de weg is ingeklemd tussen particulieren grond en de Harlingervaart) en de diepte van het riool zorgen voor een ingewikkelde klus.

Omleiding gemotoriseerd verkeer

Het doorgaande verkeer richting stad uit wordt omgeleid via de Langemarktstraat, Tesselschadestraat naar de Zwettestraat. Het doorgaande verkeer richting binnenstad wordt omgeleid voor het Zwetteviaduct via de Zwettestraat, Hermesbrug, Tesselschadestraat en Langemarktstraat. Alle omleidingsroutes zijn met gele borden aangegeven. Houd deze goed in de gaten om zo de adviesroute te kunnen volgen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Leeuwarden dhr. F. Wijning via 058 233 8756.

De volledige nieuwsbrief vindt u hier.

Projectinformatie

Aan de westkant van Leeuwarden rijdt u over de nieuwe Westelijke invalsweg. Een aquaduct verbindt de stad met de weg van en naar De Haak om Leeuwarden. Het deel met de aansluiting op het Stephensonviaduct moet nog worden uitgevoerd. Lees meer over het project Westelijke invalsweg op de projectpagina.