Aquaduct Drachtsterweg 31 aug. ’17 open

Drachtsterweg

Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dat zijn provincie Fryslân en Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en provincie Fryslân leidden tot een overeenstemming over het vervolg van de bouw van het M.C. Escher Akwadukt. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid.

Heijmans heeft een realistische planning afgegeven. Het auto- en fietsverkeer moet op 31 augustus 2017 door het aquaduct kunnen rijden. De sloop van de Drachtsterbrug en de aanleg van de nieuwe sloepenroute is klaar op 15 december 2017.

Zekerheid

“Wij realiseren ons dat de omgeving lang in onzekerheid heeft gezeten”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Onze inzet was er steeds op gericht om tot overeenstemming te komen binnen het beschikbare budget. Dat was een lastige klus, maar het is gelukt. Overeenstemming over de afbouw van het aquaduct is voor ons erg belangrijk. Vooral omdat de bouwhinder van dit project groot is voor de omgeving. Hiermee geven we duidelijkheid aan de omwonenden over de afronding van de werkzaamheden. En hebben we de zekerheid dat het project klaar is voor 2018, het jaar dat wij Kulturele Haadstêd van Europa zijn.“

Afspraken

Voor de uitvoering van het werk aan het aquaduct zijn harde afspraken gemaakt. Heijmans en de provincie zijn overeengekomen dat de werkzaamheden op een robuuste manier uitgevoerd worden. Dit betekent onder andere dat Heijmans bij de verdere bouw van het aquaduct een bouwmethode hanteert waarbij onder water wordt gegraven en gebouwd. De werkzaamheden moeten zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving opleveren. Contractuele discussies vinden niet meer plaats. Hierdoor kan het werk zonder oponthoud of stagnatie worden uitgevoerd.

Inspanning

De provincie draagt € 8,5 miljoen euro bij aan de afbouw van het project. “Dit is een adequate financiële inspanning”, aldus gedeputeerde Poepjes. “We kunnen het project nog steeds binnen het beschikbare budget afronden. Hiermee moet er vanaf nu zekerheid zijn over de planning en de bouwmethode. Ook Heijmans is blij met de helderheid die nu is bereikt.”

Problemen

Sinds begin dit jaar speelden problemen bij het bouwproces van het M.C. Escher Akwadukt in de Drachtsterweg. De afgelopen periode voerden de partijen gesprekken om tot overeenstemming te komen zonder tussenkomst van een rechter. Dit alteratief  zou tot veel meer onzekerheid over budget en planning leiden.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Woensdagavond 22 juni was er een informatiebijeenkomst voor de omgeving. Heijmans, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden hebben daar gezamenlijk de omgeving te woord gestaan.