Werken aan de Valeriusstraat

Asfalteren parallelweg Valeriusstraat

Op 14 maart is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de Valeriusstraat. De parallelwegen zijn opgebroken, de grond is uitgegraven en nieuw zand is toegevoegd. Ook is de aannemer druk bezig geweest met de trottoirbanden en zijn de parkeervakken aangelegd. Door o.a. deze werkzaamheden zijn de contouren van de nieuwe situatie al aardig zichtbaar. Halverwege april en eind mei stond het asfalteren van de eerste twee onderlagen van de parallelwegen op de planning. Het asfalt is met veel vrachtwagens naar de Valeriusstraat gebracht. Het asfalt wordt met een temperatuur tussen de 140 en de 160 graden op de parallelwegen aangebracht. De deklaag die zorgt voor de rode kleur van de parallelwegen wordt aan het eind van het project aangebracht.

Planning

We zijn er nog niet want de parallelwegen tussen de Wagnerstraat en de Telemannstraat en tussen de Bachstraat en het Valeriusplein zijn nu aan de beurt om op dezelfde manier als de andere parallelwegen aangepakt te worden. Met een kleine uitzondering bij de Diepenbrockstraat en de Wagnerstraat. Hier moeten we nog hier en daar aansluitingen maken op het riool en de grond bouwrijp maken. In de week van 11 juli worden beide kanten van de parallelwegen hier ook voorzien van de eerste twee onderlagen asfalt. Na deze werkzaamheden zijn de parallelwegen weer begaanbaar voor verkeer. Op 18 juli gaan we beginnen met het opbreken van de hoofdrijbaan. Autoverkeer kan dan gebruik maken van de parallelwegen en voor de fietsers wordt een omleiding ingesteld. Hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Overlast

Waar gewerkt wordt ontstaat overlast, maar we doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht een omleiding niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen over de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Leeuwarden via: 06 537 63 782. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u in de nieuwsbrief.