Volop reuring in Ritsumasyl

Volop reuring in Ritsumasyl

In Ritsumasyl is in opdracht van de nutsbedrijven een start gemaakt met voorbereidende werkzaamheden voor Project Herinrichting Ritsumasyl.

Kabels en leidingen

Voordat kan worden gestart met de bouw van de nieuwe brug in het dorp, worden eerst kabels en leidingen verlegd.
Dit gebeurt middels een GPS-gestuurde boring van 220 meter lang.

Grote diepte

Eerst wordt een lege mantelbuis onder het dorp door geboord. Op het diepste punt ligt deze buis 21 meter onder NAP. Dit moet zo diep om straks de fundering van de brug ook op diepte te kunnen krijgen.
Nadat de mantelbuis is aangebracht worden nieuwe kabels en leidingen door deze buis getrokken om vervolgens weer op de bestaande netwerken te worden aangesloten.

Hinder

Omwonenden kunnen hinder ervaren door de aanwezige machines en het boren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Planning

Begin 2017 wordt gestart met de bouw van de brug.
Daarna starten de werkzaamheden voor het herinrichten van het dorpsplein.