Sluipverkeer bij Zuiderburen geeft overlast

sluipverkeer zuiderburen

Tijdens de ochtendspits proberen sommige automobilisten de drukte op de Drachtsterweg te ontwijken door de rotonde bij Zuiderburen te gebruiken. Inwoners van Goutum,  Zuiderburen en Hempens – Teerns kunnen daardoor de rotonde lastiger passeren en er ontstaat, tijdens de spits, een opstopping in de wijk. De winst voor de automobilisten die zo proberen in te halen is klein. De ergernis voor anderen des te groter.

Actie politie

Op 12 april kwam de politie al in actie tegen het sluipverkeer, door forensen aan te spreken op hun gedrag. De sluiproute is echter niet verboden, dus bekeuren kan niet. Wel als het invoegen met grote snelheid gebeurt en er gevaarlijke situaties ontstaan. De politie heeft aangegeven de actie te herhalen.

Wijzen op gedrag

Vanuit het project Drachtsterweg en omgeving is er woensdag een tekstkar geplaatst bij de afrit om nogmaals aandacht te vragen voor het probleem. De tekst luidt: Sluipverkeer geeft overlast. We vragen automobilisten niet meer te ‘sluipen’ via de rotonde om zo de doorstroom vanuit de wijk en de dorpen niet te stagneren. Gewoon, uit respect.

afrit Zuiderburen
Tekstkar bij afrit Zuiderburen
Sluipverkeer geeft overlast
‘Sluipverkeer geeft overlast’

Oplossingen aangedragen

Er wordt door diverse inwoners/ weggebruikers meegedacht over een oplossing. Hierbij wordt ook vaak geopperd dat de rotonde maar moet worden dichtgezet zodat automobilisten eerst verplicht de wijk Zuiderburen in moeten rijden. Naar verwachting zal dan het sluipverkeer wel snel verleden tijd zijn, maar er zitten nogal wat nadelen aan deze maatregel:
– Andere weggebruikers worden zo ‘gestraft’ (bijvoorbeeld verkeer uit Goutum dat Leeuwarden in wil).
– De rotonde bij de Jumbo wordt zo een stuk drukker, wat weer extra kwetsbaar is voor fietsers en voetgangers. Ook de bus zou dan via die rotonde moeten rijden.

Voorlopig zetten wij in op communicatie om forensen aan te spreken op sociaal ongewenst gedrag en hopen zo dat de situatie beter wordt.