Werkzaamheden Valeriusstraat

Werkzaamheden Valeriusstraat

Na het startmoment op dinsdag 15 maart zijn de werkzaamheden op de Valeriusstraat al in volle gang. Hieronder vindt u een gedeelte van de nieuwsbrief, maar voor de volledige tekst kunt u hier terecht.

Planning

Op 14 maart is de aannemer gestart met de werkzaamheden bij het Beethovenplantsoen zowel aan de noord als zuidkant worden de wegen en parkeervakken anders ingericht. Deze werkzaamheden verlopen goed en zijn eind maart afgerond. Ook is Faber begonnen met de werkzaamheden aan de  parallelweg tussen de Sem Dresdenstraat en de Richard Holstraat.

Vanaf 29 maart zijn de werkzaamheden ook begonnen aan de parallelweg tussen het Europaplein en het Beethovenplantsoen. Hier gaat het om dezelfde werkzaamheden als bij de parallelweg aan de andere kant worden verricht. Waar gewerkt wordt ontstaat overlast, maar tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hergebruik

De straatstenen en de  grond wat o.a. uit de straten bij het Beethovenplantsoen worden gehaald, worden opgeslagen en hergebruikt binnen andere projecten van Leeuwarden Vrij-Baan. Zo gaan we duurzaam met onze omgeving materialen en grondstoffen om.