Wat is uw optimale reisformule?

Wat is uw optimale reisformule?

In 2016 en 2017 werkt Leeuwarden Vrij-Baan aan de hoofdwegen op en rond de stadsring. Denk hierbij aan de Westelijke Invalsweg, het Europaplein, Drachtsterweg en het Stationsgebied. Hierdoor zijn soms omleidingen nodig en is het drukker op de wegen in- en om de stadsring. Helpt u mee de stad bereikbaar te houden tijdens maar ook na de werkzaamheden? We werken hard aan de projecten om zo een optimale bereikbaarheid te hebben in 2018. Dat is namelijk ook het jaar van Leeuwarden- Friesland als Culturele Hoofdstad van Europa.

Resultaten tot nu toe

Tot nu toe zijn de genomen maatregelen, om slim te reizen en te werken en daarmee de bereikbaarheid van de stad te verbeteren buitengewoon effectief geweest. Ruim 22% van de autospitsrijders rijdt minder tot niet meer in de spits. Van deze 22% maakte de helft bewust de keuze om op andere tijden te reizen en ruim 21% koos voor een ander vervoermiddel. Uit onderzoek blijkt nu ook dat in Leeuwarden de tevredenheid over de doorstroming tijdens de spits het hoogst is, in vergelijking tot andere regio’s in Nederland. Ook is het fietsaandeel wat betreft woonwerk-verkeer in Leeuwarden hoger dan het landelijke gemiddelde.

Wat is uw optimale reisformule?

Mooie resultaten waarop Werk Slim, Reis Slim de komende twee jaar blijft voortborduren. We luiden deze twee jaar in met de campagne ‘Wat is uw reisformule?’. Ook uw bedrijf ontvangt hierover binnenkort informatie. Als u één of meer maatregelen toepast, stelt u zo de optimale reisformule voor uw werknemers samen. Slim en flexibel reizen en werken; dat noemen wij Werk Slim, Reis Slim.

Contact

Neem nu contact op met programmaregisseur Martin Dijkstra via 14058 of via werkslimreisslim@vrij-baan.nl om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.