Nieuwe verkeerssituatie Overijsselselaan

De werkzaamheden aan de Overijsselselaan zijn weer in volle gang. Voor de winter is de oostelijke baan gereconstrueerd. Nu wordt de westelijke baan aangepakt. Hiervoor is het nodig dat het verkeer deels weer naar de westelijke baan wordt verplaatst.

Nieuwe situatie

Er blijven 2 rijbanen stad uit en 1 rijbaan stad in. De banen die de stad uit gaan liggen niet naast elkaar. Eén baan ligt aan de westzijde aan de kant van het tankstation. De andere rijbanen liggen aan de oostzijde van de weg en worden gescheiden door middel van een dubbele doorgetrokken streep. Voor alle duidelijkheid: het verkeer rijdt elkaar hier dus tegemoet.

Even wennen

Voor weggebruikers is de nieuwe situatie mogelijk even wennen. Er is vandaag  mogelijk een spookrijder gesignaleerd die de dubbele doorgetrokken streep en de borden heeft genegeerd. Om zo zoveel mogelijk zulke situaties te voorkomen worden er extra waarschuwingsborden geplaatst.

Verdere routewijziging

Het verkeer vanuit de stad richting Goutum moet op tijd voorsorteren naar links. De inrit naar Goutum is twee weken geleden al in orde gemaakt. Hierdoor zijn het dorp en de bedrijven weer goed bereikbaar.  Verkeer komende vanaf McDonalds naar de Overijsselselaan moet vanaf nu eerst rechtsaf slaan. Via de eerste rotonde in Goutum rijdt het verkeer terug naar de opstelstroken voor het verkeerslicht. Bekijk ook de kaart:WerkzaamhedenOverijsselselaan_20160404

Planning

De komende weken worden oude asfaltlagen uit de oostelijke baan weggehaald. Daarna wordt de ondergrond opnieuw opgebouwd. Tot slot komen op alle rijstroken nog een deklaag met Zeer Stil Asfalt.  Eind mei zijn de werkzaamheden klaar en zijn er weer 4 rijbanen beschikbaar voor het verkeer.