Onderzoek kosten aquaduct Drachtsterweg

Nieuwsbrief Drachtsterweg is uit

Een arbitragecommissie buigt zich per 1 april over de extra kosten die worden gemaakt voor een deel van de bouw van het aquaduct in de Drachtsterweg. Dit hebben de provincie Fryslân en Heijmans met elkaar afgesproken voor het geval dat er per 1 april geen overeenstemming zou zijn over wie deze kosten draagt. De rechterlijke procedure heeft geen invloed op de werkzaamheden, deze gaan door. Naast deze procedure zijn de beide partijen nog over meer onderdelen in gesprek. Dit gaat vooralsnog zonder de Raad van Arbitrage. Het doel is nog altijd om er onderling uit te komen. Dit gaat dan met name over de bouwmethode voor de toeritten aan de noord- en zuidzijde.