Bomenkap nodig voor een groen stationsgebied

Bomenkap nodig voor een groen stationsgebied

Om ruimte te maken voor de nieuwe infrastructuur, en omdat een aantal bomen niet past binnen de nieuwe groenstructuur van het stationsgebied, rooit aannemer K_Dekker bouw & infra vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 92 bomen in het stationsgebied. Voor 49 bomen is een kapvergunning verleend vanwege de omvang van de bomen, voor de overige bomen is een melding gedaan.

Er komen 105 bomen voor terug, vooral eiken, linden en platanen. Deze bomen hebben een omtrek tussen de 40 en 45 cm en zijn 6 à 7 meter hoog.

Groen als belangrijke drager

De gemeenteraad van Leeuwarden vindt een groen stationsgebied belangrijk. Hij vroeg tijdens de besluitvorming over de herinrichtingsplannen onder andere ervoor te zorgen dat bestaande bomen zoveel mogelijk gespaard blijven. Een uitgebreid groenplan moest zorgen voor een entreegebied met allure op korte en op lange termijn. Het groen is dan ook in de herinrichtingsplannen een belangrijke drager. De bomen die in het gebied staan zijn nu al een waardevol onderdeel van de openbare ruimte. Met name de grote plataan neemt een prominente plek in binnen het ontwerp. Naast de grote plataan blijven onder andere de jonge lindebomen aan de oostzijde van de Sophialaan (voor Café Wouters) en vijf grote lindenbomen aan de westkant van de Sophialaan staan. De plannen zijn afgestemd met de omgeving en Bomenridders.

Diversiteit

In het nieuwe Stationsgebied komt een diversiteit in bomen en beplanting. Concentratie en bundeling van groen zorgt voor een parkachtige en ruimtelijke uitstraling. In het toekomstige plantsoen tussen de Stationsweg en de Lange Marktstraat vormen groepen bomen het decor voor de mistfontein van Jaume Plensa, één van de Eleven Fountains van Leeuwarden – Fryslân 2018. Gras in combinatie met siergrassen bedekken de bodem. Onder de grote plataan komt een wisselplantsoen waar ieder seizoen andere beplanting te zien is. Het nieuwe busstation wordt omgeven door meerstammige bomen. Aan de zuidzijde van het busstation komen hagen gecombineerd met platanen.

Kans voor ontwikkelen

Er is veel aandacht voor de groeiplaatsomstandigheden in het nieuwe stationsgebied. Dit om bomen op de lange termijn de kans zich gezond te ontwikkelen en uit te groeien tot grote, gezonde bomen. De grond rondom de bomen zal worden verbeterd en er wordt gezorgd voor een optimale waterhuishouding en beluchting.