Bypass kruispunt N31/N359

Bypass kruispunt N31/N359

Vanaf vrijdag 11 maart rijdt het verkeer via een bypass langs het kruispunt N31/N359 Deinum/Boksum.
Deze tijdelijke weg werkte niet naar behoren, zo bleek in de praktijk. We kregen afgelopen week klachten over de veiligheid en tips ter verbetering. Daar zijn we uiteraard blij mee. Naar aanleiding van deze reacties en onze eigen gebruikelijke monitoring zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Veilige situatie

Met deze bypass kan de aannemer de werkzaamheden en het wegverkeer van elkaar scheiden waardoor er een zo veilig mogelijke situatie ontstaat. De toegangsweg naar Deinum – Boksum verschuift hiermee naar het zuiden.