Onderzoek Drachtsterbrug

Onderzoek Drachtsterbrug

Heijmans heeft een eerste deel van de onderzoeksgegevens over de Drachtsterbrug ingeleverd bij de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

Het onderzoek

De gegevens worden nu door de partijen getoetst. Pas als alle berekeningen bekend en getoetst zijn, kan er een eindoordeel worden gegeven over de stabiliteit van de Drachtsterbrug. Naar verwachting is dit over uiterlijk vier weken bekend. Er moet namelijk nog aanvullend grondonderzoek worden gedaan en er moeten nog gegevens geanalyseerd worden uit de tijd van het ontwerp en de bouw van de brug.

Verzakkingen

In januari jl. verzakte de brug bij het leegpompen van de aquaductbak. Recente metingen hebben aangetoond dat de brug stabiel is. Desondanks willen de provincie en gemeente zeker weten of er geen verzakkingen of andere problemen optreden wanneer er verder wordt gewerkt aan de bouw van het aquaduct en werkzaamheden in de grond om de brug heen. Het onderzoeksrapport moet hier antwoord op geven.