Nieuwe tijdelijke situatie bij kruising N31/N359 Deinum Boksum

Bypass kruispunt N31/N359

Vanaf vrijdag 11 maart rijdt het verkeer via een bypass langs het kruispunt N31/N359 Deinum/Boksum.

Deze tijdelijke weg, een zogenaamde ‘bypass’, is de afgelopen weken aangelegd langs de Hendrik Algerawei. Met deze bypass kan de aannemer de werkzaamheden en het wegverkeer van elkaar scheiden waardoor er een zo veilig mogelijke situatie ontstaat.
De toegangsweg naar Deinum – Boksum verschuift hiermee naar het zuiden.

Verkeerslichten tot 11 maart oranje

Tot 11 maart blijven de verkeerslichten oranje knipperen voor een zo optimale doorstroom van het verkeer.