Oude skeletten gevonden bij Boksum

Oude skeletten gevonden bij Boksum

Bij het project Herinrichting Deinum- Boksum zijn tijdens graafwerkzaamheden bij toeval oude skeletten gevonden. Ook is er aardewerk, metaal en bouwmateriaal van vermoedelijk rond 1600 na Christus aangetroffen.
Mogelijk gaat hier het om slachtoffers van de Slag bij Boksum op 17 januari 1586.
Het archeologisch onderzoek is nog gaande. Er spelen nog veel vragen waar de archeologen zich over buigen.

Open middag

Het publiek kan de vindplaats en een klein deel van de vondsten tijdens een open middag op woensdag 9 maart met eigen ogen bekijken. De locatie hiervoor is de Pypsterbuorren in Boksum. Het terrein is toegankelijk tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Er is beperkte parkeergelegenheid. Bezoekers worden verzocht zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Herinrichting Deinum- Boksum

Het gebied tussen Deinum en Boksum wordt opnieuw ingericht. Een nieuwe dorpsrand voor Deinum, nieuwe sport- en woonvelden en een opvaart tussen Deinum en Boksum. Herinrichting Deinum- Boksum is één van de gebiedsontwikkelingsprojecten van Leeuwarden Vrij-Baan. Het meerjarige infrastructuurprogramma waarin ruim 40 projecten worden uitgevoerd om Leeuwarden beter bereikbaar te maken.

Meer informatie over het project Herinrichting Deinum- Boksum vindt u op de projectpagina.

Bron foto: Antea Group