Goede informatieavond Drachtsterweg en omgeving

Drachtsterweg en omgeving

Ruim 200 mensen bezochten woensdag 24 februari de informatiebijeenkomst Drachtsterweg en omgeving. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende de avond en vertelde over de huidige stand van zaken. Ondanks dat de avond goed verliep, kwamen er ook kritische geluiden op de gedeputeerde en de projectmedewerkers af. Dit ging bijvoorbeeld over persoonlijke aandacht voor de betrokkenen en hun zorgen over nog meer overlast. Er is afgesproken dat hier meer aandacht voor komt en dat er per situatie wordt bekeken wat er gedaan kan worden aan bijvoorbeeld compensatie.

Informatieavond Drachtsterweg en omgeving
Informatieavond Drachtsterweg en omgeving


Planning Drachtsterweg en omgeving

Doordat er 300 trekpalen opnieuw moeten worden geplaatst, is het al zeker dat het aquaduct minstens vier maanden later open gaat dan de oorspronkelijk planning van zomer 2016. Dit betekent dat de bouw ook langer duurt. Momenteel is de provincie Fryslân in gesprek met Heijmans over een aantal bouwmethodes. Ook dit kan nog van invloed zijn op de planning. Zodra bekend wordt welke uitkomst het gesprek krijgt en welke gevolgen dit heeft, dan laten we dat horen. Houd onze kanalen in de gaten voor de meest actuele informatie.