Scheepvaart gestremd bij Deinum

Deinum

Vanwege de verdere sloop van de Westergoabrêge bij Deinum is er een stremming voor alle scheepvaart in het Van Harinxmakanaal ter plaatse van de Westergoabrêge te Deinum.
De stremming geldt van vrijdag 26 februari 20:00 uur tot zaterdag 27 februari 20:00 uur.
Aannemer Reef verwijdert de laatste onderdelen van de brug. Hierna dient op een later tijdstip de aanwezige remmingswerken nog verwijderd te worden.

Hinder

De hinder wordt bij de verdere verwijdering zo beperkt mogelijk gehouden en de werkzaamheden zo snel en goed mogelijk uitgevoerd. Toch kunt u enige hinder ervaren door verlichting en vrachtverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor meer informatie over het project Herinrichting Deinum-Boksum gaat u naar de projectpagina.