Zonneparken Leeuwarden Vrij-Baan

Voor het energieneutraal maken van De Haak om Leeuwarden en de invalswegen is er een plan voor maar liefst vier zonneparken in en rondom Leeuwarden. Hoe staat het ermee?

De Zwette en Hemriksein

Voor de parken bij de Zwette en Hemriksein is inmiddels een subsidie toegekend. Deze parken worden als eerste in uitvoering gebracht. In 2016 vindt de aanbesteding plaats en de verwachting is dat er begin 2017 wordt begonnen met de aanleg ervan..

Drachtsterweg

Zonnepark Drachtsterweg wordt gefinancierd vanuit het project Drachtsterweg en Omgeving. Voor dit park wordt bekeken of de bedrijvenvereniging kan participeren en of het park op een bijzondere manier kan worden vormgegeven.

Westeinde

Voor het zonnepark wordt in 2016 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Energiecoöperatie Westeinde.

Exploitatie

De locaties worden verhuurd aan een derde partij die er zonnepanelen op kan plaatsen en vrij is om de zonneparken te exploiteren.

De (voorlopige) ontwerpen staan als download onder aan de projectpagina.