Veilig over de Drachtsterweg

Veilig over de Drachtsterweg

Woensdag 9 december is er op snelheid gecontroleerd bij de Drachtsterweg. Er stonden politieagenten in de verdiepte ligging. De afgelopen maanden is er door diverse partijen geconstateerd dat de snelheid door veel automobilisten daar wordt overschreden. Door deze overschrijdingen kunnen onveilige situaties ontstaan voor medewerkers langs de weg en het in- en uitvoegend bouwverkeer. Mede door deze signalen is nu een start gemaakt met handhaving.

Maximum snelheid

De snelheid in de verdiepte ligging is en blijft 50 kilometer per uur. Tussen de Drachtsterbrug en het Drachtsterplein geldt zelfs een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, tijdens de werkzaamheden daar en voor in- en uitvoegend werkverkeer. Werknemers zijn dicht bij de weg aan het werk. Houd uw snelheid in acht!