Maatregelen op Overijsselselaan-Noord

Overijsselselaan Noord

Een deel van de witte belijning op de Overijsselselaan-Noord wordt weggehaald. Dit is nodig voor een duidelijkere verkeerssituatie ter plaatste van de wegwerkzaamheden. De afgelopen tijd reden sommige weggebruikers de verkeerde rijbaan op bij de kruising Goutum. Hierdoor ontstonden soms gevaarlijke situaties.

Voorkomen van files

Om files op de Overijsselselaan tegen te gaan, is de afstemming van de verkeerslichten bij kruising Goutum aangepast. Bovendien wordt verkeer richting het centrum op werkdagen ’s ochtends van 7 tot 9 uur via elektronische borden bij Wirdum naar de Westelijke invalsweg geleid.

Wij gaan ervan uit dat op deze manier de duidelijkheid en doorstroming op de Overijsselselaan een stuk beter worden. De komende periode wordt de verkeerssituatie goed in de gaten gehouden.