Civiele techniek krijgt gastcollege over Werpsterhoeke

Studenten Civiele techniek

In september is aannemer Max Bögl gestart met de werkzaamheden aan de spooronderdoorgangen bij Leeuwarden Werpsterhoeke. Hier gaat een intensief proces aan vooraf. Gisterochtend gaf Elke Puts, Stedenbouwkundige & Architect van Movares, een gastcollege bij de opleiding Civiele techniek op de NHL Hogeschool.

Vormgeving Werpsterhoeke

Tijdens dit college stond de totstandkoming van het vormgevingsdocument en hoe deze heeft geleid tot het ontwerp van de onderdoorgangen centraal. Dit is een veranderend en heel belangrijk proces aangezien een goede vormgeving het ontwerp beter en goedkoper kan maken. Bij het plan Werpsterhoeke is goed gekeken naar de landschapsgeschiedenis om het plan optimaal aan te laten sluiten in de omgeving van nu en in de toekomst.

NHL studenten kijken mee

De studenten van de NHL werden gisterochtend uitgedaagd om mee te kijken bij het project. Komen er nog uitdagingen aan en waar zitten die dan? Volgend jaar gaan de studenten van de opleiding Civiele techniek nog een college volgen over het tot stand komen van de contracten. Daarnaast zal in het voorjaar van 2016 een bezoek op locatie worden gebracht. Hierbij zal de aannemer Max Bögl vertellen hoe de realisatie van het project er voor staat en hoe zij invulling hebben geven aan het contract.

Leeuwarden Vrij-Baan

De provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en ProRail werken gezamenlijk aan dit project en vinden het belangrijk om nieuwe, innovatieve kennis en ontwikkelingen mee te geven aan studenten.