Groen voor de Julianalaan

Naar verwachting beginnen we eind november / begin december met het aanplanten van de bomen en de hagen aan de Julianalaan. Hierbij moeten we rekening houden met de weersomstandigheden. De bomen en de hagen moeten namelijk eerst volledig hun blad verloren hebben voordat we deze kunnen planten. Gezien het warme najaar is dit nu nog niet het geval.

Maatje meer

In de parkeerstrook en in de grasstrook planten we in totaal 92 Turkse of Moseiken. Als scheiding tussen de hoofdrijbaan en de parkeervakken brengen we Veldesdoorn hagen aan. Bij het aanleggen van het groen is gekozen voor een ‘maatje’ meer. De bomen zijn bij het planten ongeveer 35 tot 40 centimeter in omtrek en zo’n 4 tot 5 meter hoog. Hierdoor krijgt de Julianalaan meteen een groene uitstraling.

Afgelopen week

Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het maken van plantgaten en het plaatsen van de boompalen, afgerond. Hierbij is gewerkt vanaf de parallelweg waardoor de hinder vanaf de hoofdrijbaan zo veel mogelijk beperkt is. Enige overlast voor het verkeer en een kortdurende stremming van de parallelweg kon niet vermeden worden.