Informatiebijeenkomst Herinrichting Deinum-Boksum

ontwerp

Binnenkort beginnen de werkzaamheden voor het project Herinrichting Deinum-Boksum.
Projectmedewerkers van de gemeente Menameradiel, provincie Fryslân en Reef Infra willen inwoners en belangstellenden daarom graag informeren over de komende werkzaamheden en de planning van het project.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 november a.s. om 19:30 uur in zalencentrum It Holt, It Holt 6 in Deinum.
Naast een kennismaking met het team dat de werkzaamheden gaat uitvoeren, wordt een toelichting gegeven op de volgorde van de werkzaamheden en de bijbehorende planning.

Na een algemene presentatie van 19:30 – 20:00 uur is het mogelijk om de aanwezige projectmedewerkers vragen te stellen.

De bouw van het nieuwe sportgebouw maakt geen deel uit van de werkzaamheden van Reef Infra. Zodra de plannen hiervoor verder duidelijk zijn, wordt u hier apart over geïnformeerd.