Bouw 3BBox tijdelijk stil gelegd

De 3BBox

De bouw van het  ‘brugwachtershuisje’ oftewel de zogenaamde 3BBox, bij de fiets- en sloepenonderdoorgang Wiarda is tijdelijk stilgelegd.

Dit heeft te maken met het faillissement van de aannemer P.A. Wiersma die deze aan het bouwen was. Er wordt nu gekeken hoe met deze situatie om te gaan.

Op schema

De werkzaamheden aan de fiets- en sloepen onderdoorgang door aannemer Jansma gaan gewoon door, en liggen op schema. Het stilleggen van de bouw aan de 3BBox heeft geen invloed op het open gaan van de onderdoorgang later dit jaar.