Mini-college Duurzame Drachtsterweg

Dag van de Duurzaamheid

Kun je duurzaam werken bij de aanleg van een nieuwe weg, aquaduct en onderdoorgang? Ja, dat kan! Het project Drachtsterweg en omgeving is daar een goed voorbeeld van. Hoe? Dat vertelt onze duurzaamheidsexpert Anke Lodder tijdens een mini-college op vrijdag 9 oktober.

Bij het project Drachtsterweg en omgeving hebben provincie en gemeente al vroeg in het proces duurzaamheid een plek gegeven. Wat dit oplevert – een Duurzame Drachtsterweg – vertellen we graag op de Dag van de Duurzaamheid.

Dag van de Duurzaamheid

Op 9 oktober is de landelijke dag van de duurzaamheid. Door het gehele land vinden evenementen plaats om het thema onder de aandacht te brengen. Kijk ook eens op de website www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Mini-college

Tijdens dit mini-college, dat plaats vindt op de projectlocatie, vertelt Anke Lodder welke keuzes zijn gemaakt om het project zo duurzaam mogelijk te laten zijn én wat het oplevert. De materialen en werkmethodes worden nader toegelicht en er is mogelijkheid tot interactie. U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 9 oktober, om 19:30 in het infocentrum aan de Wiardaplantage 19 in Leeuwarden. Inloop vanaf 19:15u. Om 19.30u gaan we van start.

Bekijk ook de onderstaande video.

https://youtu.be/1wMCE1-_aBU

Meld u aan via duurzaam@vrij-baan.nl onder vermelding van mini-college.