Terugblik weekendwerkzaamheden Drachtsterweg

Drachtsterweg

Sinds zondagavond 13 september rond 21:00 rijdt het verkeer aan de zuidzijde van het kanaal over een nieuw stuk Drachtsterweg. Afgelopen weekend, toen de Drachtsterweg en – brug waren afgesloten voor verkeer, is hard gewerkt aan de afronding van dit deel van de weg en is de verbinding gemaakt met de oprit naar de Drachtsterbrug.

Eerder open

Oorspronkelijk was gepland dat maandagochtend vroeg de weg weer open zou gaan. De asfalterings- en overige werkzaamheden verliepen echter voorspoedig waardoor het werk eerder klaar was . Zondagavond rond 19.30 uur werd het zuidelijke gedeelte van de weg al vrijgegeven, rond 21.00 uur was de hele Drachtsterweg weer open voor verkeer.

Wennen

De nieuwe weg werd zondagavond al snel uitgeprobeerd door een aantal automobilisten. Er volgden positieve reacties op ons Twitteraccount @vrijbaan. Op maandagochtend in de spits verliep de doorstroom van het verkeer vrij goed. Van tevoren werd gewaarschuwd rekening te houden met extra reistijd omdat de nieuwe situatie vermoedelijk moest wennen. Uiteindelijk bleek dit mee te vallen.

Damwanden

Er werd in het weekend niet alleen aan de nieuwe weg gewerkt; ook werden er damwanden de grond in getrild. Een behoorlijk aantal omwonenden heeft hier overlast van ondervonden, zo bleek ook uit reacties op social media. Het aanbrengen van de damwanden is zondagmiddag gestaakt. Niet zozeer alleen vanwege de overlast, maar omdat de planken niet allemaal diep genoeg in de grond kwamen. De aannemer bekijkt nu welke maatregelen voor deze damwanden getroffen moeten worden. Zodra hier meer bekend over is, zullen wij hierover berichten.

Omleidingen tot 30 oktober

Sinds het openstellen van de ‘nieuwe’ Drachtsterweg zijn direct enkele andere omleidingen ingegaan rondom de weg. Dit heeft te maken met de aanleg van de rotonde ten westen van de Drachtsterweg (Goutum zijde). Om deze routes voor een ieder zo duidelijk mogelijk te maken zijn er animaties gemaakt voor iedere situatie. Bekijk ze hier. De omleidingen zijn ook ter plekke met borden aangegeven.