Hinder verkeer N31 van en naar Leeuwarden

Toerit afgesloten N31

Verkeer kan op donderdag 3 september hinder ervaren op de Noordwestelijke invalsweg (N31) bij de af- en toeritten 23 en 24 ter hoogte van het Poptafiadukt, van en naar Leeuwarden.

Er vinden dan enkele meetwerkzaamheden aan de weg plaats. De af- en toeritten worden beurtelings afgesloten.

Verkeer moet rekening houden met een omleiding, deze wordt ter plaatse aangegeven.
De werkzaamheden starten om 9.00 uur en zijn naar verwachting rond 15.00 uur afgerond.