Werkzaamheden Drachtsterweg

Aquaduct in aanbouw

Afgelopen weekend is de nieuwe weg ter hoogte van Wiarda opengesteld.

Nieuwsbrief Drachtsterweg

De komende tijd gaat er veel gebeuren rondom de Drachtsterweg. Zowel de (directe) omgeving als de weggebruikers gaan hier zeker wat van merken. Dit varieert van omleidingen tot graafwerkzaamheden en de bouw van een rotonde. Wat het werk precies allemaal inhoudt en wanneer wat gebeurt, is te lezen in de volgende nieuwsbrief Drachtsterweg en omgeving die deze week verschijnt. Ook verspreidt aannemer Heijmans een bewonersbrief in de directe omgeving van het werk met meer lokale informatie over de werkzaamheden gedurende de komende weken.

Damwanden

Vanaf volgende week begint Heijmans al met het plaatsen van damwanden. Dit kan voor de directe omgeving enige hinder veroorzaken. Na het plaatsen van de damwanden begint het graafwerk. Vanaf 15 september, wanneer het vaarseizoen is afgelopen, gaat ook het werk aan het aquaduct in het kanaal verder.

Afsluitingsweekend

Houd ook alvast rekening met het afsluiten van de Drachtsterweg en Drachtsterbrug van 11 tot en met 14 september. In dit weekend wordt de verdiepte ligging zuidzijde aangesloten op de huidige weg aan de zuidzijde en op de brug aan de noordzijde. Ook hierover volgt spoedig meer informatie.