Bewoners bekijken tekeningen nieuwe Overijsselselaan-Noord

Geen inloopuur Overijsselselaan-Noord

Hoe gaat de Overijsselselaan-Noord er straks uitzien? Hoe loopt de omleidingsroute voor de fietsers tijdens de werkzaamheden? Deze vragen kwamen onder andere aan de orde tijdens een bewonersavond in Ien en Mien in Goutum.

Zo’n 30 belangstellenden namen de moeite om een kijkje te nemen bij de tekeningen van de Gemeente Leeuwarden en aannemer KWS. De belangstellenden kregen uitleg over de werkzaamheden die starten op 31 augustus.  Tien weken later is de Westkant van de weg klaar. In het voorjaar is de Oostkant aan de beurt. Ook dat duurt 10 weken. Volgend jaar sluit het Noordelijke deel van de Overijsselselaan naadloos aan op het Zuidelijke deel.

Tijdens de aanleg van de nieuwe weg, zorgt Leeuwarden Vrij-Baan ervoor dat het verkeer goed door kan rijden. Zo worder er twee rijstroken gemaakt, die de stad uit gaan en één rijstrook die de stad in gaat. Het autoverkeer kan Goutum gewoon bereiken vanaf de Overijsselselaan. Tijdens de werkzaamheden aan de Wergeasterdyk zal de inrit Goutum kort worden afgesloten en maakt het autoverkeer gebruik van de inrit Drachtsterweg.