Provincie informeert aannemers over uitspraak

provincie informeert aannemers over uitspraak

De provincie Fryslân informeert aannemers op Friese bouwprojecten over de uitspraak van de rechtbank in de zaak Rimec/TBB. De rechtbank heeft bepaald dat artikel 55 van de bouw cao ook van toepassing is op buitenlandse werknemers. Op het loon van buitenlandse arbeidskrachten is in deze zaak ten onrechte een vergoeding voor huisvestings- en andere kosten ingehouden.

Beroep
Er kan nog beroep worden aangetekend in de zaak. Indien dit gebeurt dan is er pas duidelijkheid na uitspraak op het beroep. Als de uitspraak blijft staan, dan moet die werkgever/het uitzendbureau haar buitenlandse werknemers de onterecht ingehouden vergoeding terugbetalen.

Controle
De provincie stuurt erop dat de aannemers de uitspraak van de rechtbank volgen. Dit is onderdeel van maatregelen die in juni na provinciaal onderzoek zijn vastgesteld. De provincie gaat strenger controleren op naleving van de bouw cao door aannemers. Het onderzoek werd gedaan na een FNV melding van misstanden bij de projecten Drachtsterweg en De Centrale As.