Werkzaamheden kruispunt ten noorden van Ritsumasyl

Kruispunt Ritsumasyl

Van 17 tot en met 28 augustus moet het gemotoriseerd verkeer rekening houden met ernstige verkeershinder op het kruispunt van de Hegedyk, It Aldlân en de nieuwe parallelweg langs de Haak om Leeuwarden. Het kruispunt wordt opnieuw aangelegd met enige aanpassingen.

Kruispunt boven Ritsumasyl
Klik om te vergroten

Volledige stremming op 20 en 21 augustus

In verband met asfalteringswerkzaamheden is het kruispunt  op 20 en 21 augustus helemaal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen er wel langs. De omleidingsroute loopt via het Richard Hageman Aquaduct/ Skimerwei. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de individuele situaties.

Veiligheid

Er wordt asfalt in een rode kleur aangebracht en de weg bij het kruispunt wordt iets versmald om zo te trachten de snelheid van het verkeer terug te brengen en de veiligheid voor fietsers te waarborgen.

Kruispunt Ritsumasyl
Kruispunt Ritsumasyl vanaf de Hegedyk bekeken