Nieuw groen Tesselschadestraat

Met een werkgroep van buurtbewoners is er afgelopen winter een plan gemaakt voor het plantsoen aan de Ruusbroecstraat/Tesselschadestraat.

De werkgroepleden vinden het huidige plantsoen niet mooi. Het moet worden opgeknapt en er moet kleur, in de vorm van bloemen worden toegevoegd. De tekening van het nieuwe plan vindt u hier in de nieuwsbrief.

Het plan

Het plan bestaat uit een groot vlak met bloemen met daarin een slingerende ligusterhaag. Die zorgt voor de structuur in het plantsoen. Aan van de kant Tesselschadestraat zorgen we voor een groot contrast tussen de bloemkleuren. Dit valt extra goed op, zodat vooral fietsers en automobilisten hiervan kunnen genieten. Fietsers en automobilisten bewegen zich sneller voort dan wandelaars. Daarom is er meer contrast nodig.

Aan de kant van de woningen aan de Ruusbroecstraat is de beplanting rustiger qua kleur. De beplanting hier is met name zichtbaar vanuit de huizen en voor de wandelaars. In dit gedeelte is meer ruimte voor details, aangezien er ‘langzaam’ verkeer voorbij komt.

De vaste planten worden niet in grote vakken, maar groepsgewijs geplant. De haag wordt uiteindelijk 1 meter hoog. Om het geheel heen ligt een grasstrook met de twee bestaande berken. De dode boom wordt verwijderd.

Planning

Leeuwarden Vrij-Baan is van plan om in week 24/25, dus vanaf 8 juni 2015, te starten met de uitvoering van het plan. De werkzaamheden zullen ongeveer één week duren. Natuurlijk is de organisatie afhankelijk van de weersomstandigheden. Heeft u vragen over het plan, dan kunt u deze stellen aan Irene Reitsma van de gemeente Leeuwarden. U kunt Irene bereiken via het telefoonnummer 14 058 of per mail.