Onderzoek buitenlandse werknemers

Logo Leeuwarden Vrij-Baan

De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar misstanden in de bouw met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers. De FNV had hierover een melding gedaan. Volgens deze partij zouden aannemers, maar ook uitzendbureaus die de werknemers leveren, zich niet altijd houden aan de cao. Dit zou onder andere gelden bij het project Drachtsterweg en omgeving en De Centrale As.

De provincie Fryslân is naar aanleiding hiervan ook een eigen onderzoek gestart. Gedeputeerde Sietske Poepjes licht toe: “Als uit ons onderzoek blijkt dat buitenlandse medewerkers niet volgens de cao worden behandeld, dan zullen wij er vanuit onze rol als opdrachtgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt. Wij gaan niet op de stoel van de Rechtbank zitten, die gaat uiteindelijk over de juiste uitleg van de wettelijke regels. Niet een provincie of FNV. Maar wij kunnen als opdrachtgever wel maatregelen nemen en dit opnemen in onze contracten. De cao’s moeten worden nageleefd door de aannemers, desnoods met terugwerkende kracht.” Gedeputeerde Staten maken de uitkomsten van het onderzoek binnen enkele weken bekend.