Powernappen of watertaxi?

Wie weet kunt u straks bij het station even powernappen na uw reis, informatie krijgen via een hightech informatiezuil of een watertaxi nemen. Tenminste, als het aan studenten van Stenden en NHL Hogeschool ligt. De hogescholen presenteerden hun ideeën voor het nieuwe busstation in het stationsgebied aan medewerkers van Vrij-Baan.

Presentaties

De studenten van Stenden en NHL Hogeschool dachten in groepjes na over innovatieve concepten voor het busstation. Uiteindelijk werden 3 hoofdthema’s gekozen, namelijk: terrein, vervoer en informatievoorziening. In groepjes van drie of vier werden de ideeën verder uit gewerkt. Met de originele gepresenteerde ideeën als resultaat! Lees er meer over op de website van Knowledge2018.

Knowledge 2018

De studenten werkten samen in het kader van het project Knowledge2018. Knowledge2018 is een project van Stenden en NHL hogeschool dat binnen hun gezamenlijke programma van Culturele Hoofdstad 2018 valt. Het platform is de verbinding van zowel de hogescholen naar elkaar, als naar de stichting en haar projecten en andersom.