Deel voetpad Weideflora afgesloten

Gedurende de bouw van het viaduct in Aldlân is (een deel van) het voetpad noordwestelijk van de Drachtsterweg afgesloten.

Op het kaartje is aangegeven om welk gedeelte het gaat. De alternatieve route loopt via het Raaigras.
Afgelopen vrijdag is de bypass in gebruik genomen, dus nu kan er volop gebouwd worden op het werkterrein.
Naar verwachting zal het viaduct, welke de Weideflora met de Stinzenflora verbindt in januari 2016 gereed zijn.