Aanbrengen damwanden Aldlân

Damwanden Aldlan (dsc_6615)

Dinsdag 19 mei is Heijmans begonnen de resterende damwanden te plaatsen bij de Stinzenflora in Aldlân. Dit kan geluids- en trillingsoverlast veroorzaken.

Overlast

Om hinder te beperken, worden de damwanden aangebracht met een hoogfrequent trilblok en een aanvullende techniek met water. Dit heet fluïderen. Deze techniek zorgt ervoor dat er minder energie nodig is om de damwanden op diepte te krijgen. Tijdens de aanleg wordt trilling en geluid gemeten, om te voorkomen dat de maximaal toegestane grens niet wordt overschreden.

Het laatste stukje damwand kan helaas om technische redenen niet middels deze techniek worden aangebracht en daardoor is er op dat moment eventjes meer trillings- en geluidshinder. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u hinder ondervindt en wij vragen daarvoor uw begrip.

Planning

Het aanbrengen van de damwanden neemt enkele dagen in beslag. In deze week wordt ook  de bypass afgerond en aangesloten op de bestaande Weideflora- Stinzenflora.
Het streven is de bypass op vrijdag 22 mei in gebruik te nemen, net als het voetpad. Na het Pinksterweekend staan de volgende werkzaamheden op de planning:

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 en 19:00h

Meld je aan