Project Drachtsterweg klaar en sloepenroute Aldlânsfeart geopend!

opening sloepenroute

Op zaterdag 9 juni werd in zomerse sferen het afronden van het project Drachtsterweg e.o. de opening van de Aldlânsfeart gevierd.

Aldlânsfeart

Eind augustus 2017 werd het M.C. Escher akwadukt al in gebruik genomen. Daarna is in oktober 2017 de Drachtsterbrug gesloopt en is hier een nieuwe sloepenroute, de Aldlânsfeart, gegraven. Deze route vormt een verbinding van het Van Harinxmakanaal naar Huizum, de Potmarge en de binnenstad. Tenslotte zijn aan de noord- en zuidzijde openbare groenstroken aangelegd, met wandel- en fietspaden. Er komen nog hondenlosloopterreinen. Twee pijlers van de oude brug zijn blijven staan en voorzien van graffitikunst. Aan de oever van het kanaal kunt u heerlijk uitrusten op een bankje met afbeeldingen geïnspireerd op Escher.

opening sloepenrouteopening sloepenrouteopening sloepenrouteopening sloepenroute

Wat hield het project Drachtsterweg en omgeving in:

  • Verdiepte ligging van de weg en een aquaduct
  • 2 viaducten voor autoverkeer
  • 2 rotondes
  • 2 viaducten voor fietsverkeer
  • fiets- en voetgangersbruggen
  • fiets- en sloepenonderdoorgang Wiarda